Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Geschiedenis

Cordaid is opgericht in het jaar 2000, toen een aantal Nederlandse hulporganisaties hun krachten wilden bundelen. Maar de geschiedenis van een van de grootste hulporganisaties van Nederland gaat veel verder terug.

Mensen in Nood, nu het noodhulpteam van Cordaid, was in eerste instantie opgericht naar aanleiding van de stroom van Europese vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2014 vierden wij ons eerste eeuwfeest.

In 1925 werd Memisa, nu ons gezondheidszorgteam, opgericht. Memisa groeide uit tot een marktleider op het gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

In de jaren 1930 hield Cordaid zich bezig met slachtoffers van de Grote Depressie. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus verder naar het zuiden. Dat leidde tot een nieuwe vorm van solidariteit tussen de landen op een terrein waar Cordaid in voorop liep: ontwikkelingssamenwerking.

Medefinanciering

De Nederlandse overheid erkende ook het belang van ontwikkelingshulp en introduceerde de zogenaamde ‘co-financiering’, dat is de financiering door de overheid van maatschappelijke organisaties bestemd voor ontwikkelingshulp. Dit resulteerde in de oprichting van Cebemo in 1961, een rooms-katholieke stichting die het besluit van het Nederlandse parlement om het werk van de missionarissen te financieren, als een bijzondere vorm van bijstand aan ontwikkelingslanden uitvoerde.

Katholieke identiteit

Gedurende honderd jaar werken in de nasleep van ’s werelds ergste rampen en calamiteiten is de oorspronkelijke inzet voor kwetsbare mensen gelijk gebleven. Ons werk wordt nog steeds gedreven door een katholieke identiteit en de bijbehorende waarden; nieuwe medewerkers bij Cordaid leren tijdens hun eerste week nog steeds over die waarden – waardigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Onze missie vandaag

Onze missie heeft vandaag de dag niets aan relevantie ingeboet. Meer dan 700 miljoen mensen leven nog altijd in extreme armoede. Cordaid biedt vandaag nog steeds hulp en ondersteuning overal waar armoede, uitsluiting en onrecht heerst. Onze ervaringen uit het verleden scherpen onze focus op die gebieden van internationale ontwikkeling die het meest urgent en moeilijk zijn: fragiele contexten en conflictgebieden.