Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Werk en inkomen

Economische kansen in fragiele gebieden

Inclusieve economische groei is een essentiële voorwaarde voor het verminderen van kwetsbaarheid en het bestrijden van armoede. In fragiele gebieden zet Cordaid zich in voor private sector-ontwikkeling om te helpen bij het opnieuw opbouwen van levensonderhoud, het creëren van banen en het genereren van inkomen.

In veel fragiele gebieden functioneren markten niet goed door onveiligheid, slechte infrastructuur en ingewikkelde handel over grenzen heen.

Private sector-ontwikkeling is onmisbaar bij het opnieuw opbouwen van economieën die zijn ingestort door oorlog of natuurrampen. Missende schakels in waardeketens verergeren dit probleem. Significante verliezen ontstaan in de productie-, opslag- en distributiestadia van landbouw- en andere waardeketens. Ondernemers hebben vaak amper toegang tot relevante marktinformatie over kosten, markten en kwaliteit en beschikbaarheid van grondstoffen.

  • 89.000 kleine ondernemers bereikt middels investeringen (2018)
  • 114.000 leningen verstrekt aan kleine ondernemers (2018)
  • 273 partners zijn geholpen met financiering (2018)

Private sector-ontwikkeling is ook een belangrijke strategie voor vrede. Wijdverspreide werkloosheid onder jongeren is één van de meest prangende sociale uitdagingen waar fragiele gebieden mee kampen. Banen en mogelijkheden voor ondernemerschap zijn extreem belangrijk en kunnen helpen om jongeren weg te houden van het conflict.

Vrouwen spelen sleutelrol

Specifieke beperkingen voor vrouwelijke ondernemers moeten worden aangepakt. Vrouwen spelen een sleutelrol in landbouw, handel en micro-ondernemingen. Economische kansen scheppen voor vrouwen is een effectieve strategie om fragiliteit te verminderen en nieuw levensonderhoud op te bouwen.

Lokaal ondernemerschap

Cordaid zet zich in voor private sector-ontwikkeling in fragiele gebieden door lokaal ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Deze steun helpt banen te creëren en armoede te bestrijden, maar ook om vertrouwen op te bouwen, ongelijkheid te verminderen en de sociale samenhang binnen en tussen gemeenschappen te versterken.


Help mee kansen te creëren

Doneer

Werk en inkomen projecten

Werk en inkomen Myanmar

Investeren in de toekomst van Myanmar

Cordaid ondersteunt microkredietinstellingen in Myanmar en helpt zo duizenden arme boeren te overleven en te werken aan een toekomst. …

Economie Ethiopië
Werk en inkomen Ethiopië

Werken aan een sterke economie in Ethiopië

Cordaid heeft met succes 53 lokale kleine en middelgrote ondernemingen ondersteund in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Sinds april 2015 biedt het Resilient Business Development Services-programma (RBDS) trainingen en begeleiding.…

Alle projecten over werk en inkomen

Werk en inkomen nieuws

Nieuwsoverzicht