Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Gezondheidszorg

Goede gezondheidszorg voor iedereen

Iedere dag sterven er wereldwijd achthonderd vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. De meeste van deze sterfgevallen zijn eenvoudig te voorkomen, want we bezitten de kennis en technologie. Toch is goede gezondheidszorg nog onbereikbaar voor velen.

Vooral in fragiele landen zoals de Centraal Afrikaanse Republiek, Afghanistan en Congo is de moedersterfte schrikbarend hoog. Oorzaken liggen in de onbereikbaarheid van gezondheidsfaciliteiten, slechte kwaliteit van de zorg en tradities die vrouwen zorg verbieden. Corruptie en slecht bestuur in deze landen ondermijnen gezondheidszorg nog verder.

Het is tijd om gezondheidszorg daadwerkelijk betaalbaar en bereikbaar te maken voor iedereen, ook in de armste gebieden ter wereld.

Met een aanpak die controles verscherpt. Waarbij patiënten meebeslissen. Waarbij personeel betaald krijgt voor behaalde resultaten, zodat zij gemotiveerd zijn een stap extra te zetten. Het is tijd voor een werkwijze die eigen bijdrage in de zorg vermindert en de drempel voor patiënten verlaagt.

  • 3 miljoen bezoeken aan gezondheidscentra (2018)
  • 4,4 miljoen mensen ontvingen toegang tot gezondsheidszorg (2018)
  • 161,470 vrouwen kregen thuis ondersteuning tijdens hun zwangerschap (2018)

Het is tijd voor verandering. Vrouwen, gezonde vrouwen, zijn de dragers van gezinnen en gemeenschappen. Zij moeten weten hoe zij gezond kunnen blijven en waar ze adequate hulp kunnen vinden als ze die nodig hebben, want ook zij hebben het recht op goede zorg. Zorg moet voor hen toegankelijk zijn; niet alleen voor, tijdens en na de bevalling, maar ook om zwangerschap te voorkomen. Daar zet Cordaid zich voor in.

Betaalbare en bereikbare gezondheidszorg. Voor iedereen. Dat is het werk van Cordaid. Al vele jaren. Met de nieuwste inzichten en financieringsmethoden, die wereldwijd navolging krijgen.

Resultaatgerichte financiering

In 2001 introduceerde Cordaid als een van de eerste organisaties ter wereld Result-Based Financing (RBF) in de gezondheidszorg. RBF verbetert gezondheidsvoorzieningen voor de aller armsten en meest kwetsbaren. De essentie van RBF is een directe link tussen financiering en resultaat: leveranciers van gezondheidszorg krijgen betaald zodra ze resultaat hebben bereikt. De medische zorg wordt zo aantoonbaar verbeterd en meer patiënten zijn geholpen binnen het beschikbare budget.


Help ook mee aan betere gezondheidszorg

Doneer

Gezondheidszorg projecten

Traumaverwerking in Irak
Gezondheidszorg Irak

Traumaverwerking in Irak

Nu pas komen slachtoffers van IS toe aan de verwerking van hun trauma’s. Alleen zijn er amper psychiaters en therapeuten. Cordaid helpt met traumaverwerking in Irak.…

Gezondheidszorg Congo
Gezondheidszorg DR Congo

Betere gezondheidszorg in Congo

Door tientallen jaren burgeroorlog zijn klinieken in Congo vaak niet in staat om voldoende en goede zorg te bieden. Sinds 2006 ondersteunt Cordaid klinieken in de provincie Zuid-Kivu om de kwaliteit van de gezondheidszorg te…

Armoede in Ethiopië
Gezondheidszorg Ethiopië

Bevlogen strijd tegen armoede in Ethiopië

In het midden van Ethiopië, in de stad Yirgalem, zet een groep jonge Ethiopiërs zich met ziel en zaligheid in voor de gemeenschap, om zo mee te helpen de armoede in Ethiopië te bestrijden.…

Alle projecten over gezondheidszorg