Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Cordaid geschokt: medewerker van partnerorganisatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek beschuldigd van seksueel misbruik

Cordaid is diep geraakt door het nieuws dat we ontvingen van Caritas Internationalis, het internationale hulpverleningsnetwerk waarvan Cordaid lid is.

Uit de berichtgeving is duidelijk geworden dat de directeur van Caritas Centraal-Afrikaanse Republiek beschuldigd is van seksueel misbruik van kinderen. Ook is gebleken dat hij in België al in 2012 is veroordeeld voor seksueel misbruik. De betrokken man is uit zijn functie gezet. De autoriteiten in België en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn geïnformeerd over de beschuldigingen.

We zijn geschokt dat deze persoon, een Belgische priester, de kans heeft gehad om – zoals het er nu naar uitziet – opnieuw kinderen te misbruiken. Wij zijn aangeslagen door het onbeschrijfelijke leed dat de slachtoffers is aangedaan.

Caritas Internationalis heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar de aard en omvang van de recente beschuldigingen. Een tweede onafhankelijk onderzoek is ingesteld naar de interne gang van zaken om te bepalen hoe dit kon gebeuren, om recht te doen aan de slachtoffers en om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Vanuit Cordaid volgen we beide onderzoeken nauwgezet. Wij zullen alles in het werk stellen dat de resultaten daarvan door Caritas worden opgevolgd met (disciplinaire) actie voor diegenen die regels hebben overtreden of voor diegenen die willens en wetens hebben toegezien op de plaatsing van een veroordeeld kindermisbruiker in een positie van macht, zonder adequaat in te grijpen. Cordaid heeft voorlopig alle financiële ondersteuning aan programma’s van Caritas Centraal-Afrikaanse Republiek stopgezet.

Persoonlijk woord van de directie

“U zult begrijpen dat dit nieuws ons allen binnen Cordaid sterk bezighoudt. Vaker horen we van getroffen mensen of in de media berichten van misbruik, maar juist omdat het een partnerorganisatie betreft, raakt dit ons heel sterk, en is ons vertrouwen beschaamd. Wij zijn onthutst, maar ook gedreven om op dit moment alles in het werk te stellen voor waarheidsvinding, voor het zetten van alle noodzakelijke stappen in het herstel van vertrouwen en voor het doen van recht aan getroffenen.”

Den Haag, 21 november 2019

Kees Zevenbergen
Directeur Cordaid

Beleid tegen seksueel misbruik

Seksueel wangedrag en geweld komen helaas voor in alle gelederen van de maatschappij. Cordaid vindt dit gedrag in internationale samenwerking nog afschuwelijker, omdat wij ons juist richten op het helpen van de meest kwetsbare mensen in de moeilijkste gebieden. Elke vorm van seksueel ongewenst gedrag en geweld is dan ook volstrekt onverenigbaar met onze normen en waarden en dus onacceptabel.

Cordaid doet er alles aan om misstanden te voorkomen, te melden en zorgvuldig af te handelen.

-> Lees meer over ons integriteitsbeleid

Iedereen die getuige is van wangedrag of zelf in aanraking komt met welke vorm van onwenselijk gedrag dan ook, kan direct contact opnemen met onze medewerker integriteit via: [email protected]