Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Wat doet Cordaid aan onderwijs voor meisjes?

Wat doet Cordaid aan onderwijs voor meisjes?

In Afrika hebben kinderen het minste kans op goed onderwijs. Een vijfde van de kinderen tussen 6 en 11 jaar gaat daar niet naar school. Cordaid helpt door het onderwijssysteem blijvend te verbeteren en miljoenen kinderen een kans te geven op een goede toekomst.

In landen als Malawi en Kameroen hebben we de afgelopen tien jaar duizenden kinderen met succes naar school kunnen sturen. Nu zijn we op het gebied van onderwijs vooral actief in de Democratische Republiek Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek, twee landen die al jaren worstelen met de gevolgen van extreme armoede en een burgeroorlog.

Hoe verbetert Cordaid het onderwijs voor meisjes in Afrika?

In Congo gaan bijvoorbeeld meer dan 2 miljoen meisjes niet naar de basisschool. Hoewel er ook vooruitgang is geboekt in Congo (het voltooiingspercentage op basisschoolniveau is bijvoorbeeld gestegen van 29% in 2002 tot 70% in 2014), is het ook nog steeds een van de landen met het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen.

Met slimme en blijvende oplossingen lukt om het onderwijssysteem blijvend te verbeteren. Dat doen wij aan de hand van:

Lesmateriaal

Samen met scholen maken we bepaalde afspraken, zoals: zorg dat er meer meisjes in de klas komen en zorg dat de kwaliteit van de school verbetert. Als de scholen zich aan deze afspraken houden, dan kunnen zij rekenen op extra financiering. En daarmee kunnen zij weer investeren in bijvoorbeeld lesmateriaal.

Leraren trainen

Er is een tekort aan goed opgeleide leraren. Daarnaast hebben de leraren die er zijn te kampen met overvolle klassen, gebrek aan lesmateriaal en onveiligheid. Daarom zorgen wij dat leraren getraind worden.

Voorlichting aan ouders

Vanwege de vele zorgen die ouders hebben om het gezin te onderhouden, is onderwijs voor de kinderen – en meisjes in het bijzonder – vaak geen prioriteit. We zorgen dat scholen in gesprek gaan met ouders om ze duidelijk te maken dat onderwijs van levensbelang is, voor de kinderen, maar ook voor de vooruitgang van het gezin en misschien wel de hele gemeenschap.

In Congo financiert Cordaid scholen, traint leraren en begeleidt ouders en kinderen om er voor te zorgen dat het onderwijs daar blijvend verbetert.

Uniek systeem

Cordaid werkt in Afrika aan beter onderwijs voor miljoenen kinderen, met extra aandacht voor meisjes. Via resultaatgerichte financiering, een uniek financieringssysteem waarbij scholen extra geld krijgen als ze vooraf bepaalde resultaten behalen, zorgen wij er samen met de overheid voor dat het onderwijssysteem blijvend verbetert.

Hieronder zie je wat we het afgelopen jaar in Congo voor elkaar hebben gekregen:

  • 73.262 kinderen naar school geholpen
  • 2.072 leraren getraind in kwalitatief onderwijs
  • 288 scholen financieel gesteund

Ook het komende jaar gaan we duizenden kinderen toegang geven tot goed onderwijs. Maar over de hele wereld zijn er nog miljoenen meisjes die misschien nooit een voet in een klaslokaal zullen zetten. Daarom voeren wij actie: wij willen deze meisjes ook een eerlijke kans geven op een goede toekomst.


Geef meisjes een toekomst

Doneer nu